การเข้าถึงแฟลชไดรฟ์ USB ใน Oracle VM VirtualBox

การเข้าถึงแฟลชไดรฟ์ USB ใน Oracle VM VirtualBox

  • เมื่อคุณเลือกแฟลชไดรฟ์ USB แล้วจะปรากฏในรายการ USB กรุณาคลิกที่ ตกลง .
  • คลิกที่ ตกลง .
  • เข้าสู่ระบบ ในระบบปฏิบัติการของแขกกล่าวคือเข้าสู่ระบบในเครื่องเสมือน
  • เปิด File Explorer (กดโลโก้ Windows ค้างไว้แล้วกด E)
  • ตรวจสอบ ถ้า แฟลชดิสก์ USB เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อย่างที่คุณเห็นแฟลชไดรฟ์ USB มีให้ใช้งานและสามารถใช้สำหรับการเข้าถึงแบ่งปันหรือย้ายข้อมูลได้
  • อ่าน 3 นาที