แก้ไข: Destiny Error Code Chicken

แก้ไข: Destiny Error Code Chicken  1. คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าเครือข่ายเริ่มทำงาน หากต้องการหยุดแพร่ภาพ Wi-Fi ฮอตสปอตให้พิมพ์:

netsh wlan หยุดโฮสต์เครือข่ายตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโซลของคุณกับฮอตสปอตนี้และตรวจสอบว่ารหัสข้อผิดพลาด Chicken ยังคงปรากฏอยู่หรือไม่

อ่าน 7 นาที