วิธีแปลง GIF เป็น PNG

วิธีแปลง GIF เป็น PNG

How Convert Gif Png

GIF คือชุดของภาพที่รวมอยู่ในไฟล์เดียวซึ่งจะวนซ้ำอย่างต่อเนื่อง เวลาส่วนใหญ่ผู้ใช้ต้องการมีเฟรมเดียวจาก GIF เป็นรูปแบบ PNG เพื่อใช้ในที่อื่น การแปลง GIF เป็น PNG จำเป็นต้องมียูทิลิตี้ที่ดีที่สามารถแยกแต่ละเฟรมของ GIF ได้ ยูทิลิตี้พื้นฐานส่วนใหญ่จะแปลงเฟรมแรกของ GIF เป็น PNG อย่างไรก็ตามในบทความนี้เราจะแสดงวิธีการที่คุณสามารถแปลงเฟรมของ GIF เป็นรูปแบบ PNG ได้GIF เป็น PNGแอปพลิเคชัน Preview บน macOS มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Photoshop จะแสดงเฟรมทั้งหมดของไฟล์ GIF ทางด้านซ้าย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกเฟรมเหล่านั้นเป็นไฟล์ PNG ได้โดยตรง ผู้ใช้ต้องลากและวาง (ลงบนเดสก์ท็อป) เฟรมใดก็ได้ที่ต้องการแปลงเป็น PNG กรอบการลากและวางจะอยู่ในรูปแบบ TIFF ด้วยการใช้คุณสมบัติการส่งออกของแอปพลิเคชันการแสดงตัวอย่างผู้ใช้สามารถส่งออกไฟล์ TIFF เป็นภาพ PNG ได้

  1. เปิด GIF ไฟล์ในไฟล์ ดูตัวอย่าง แอปพลิเคชันบน macOS ของคุณ
  2. คุณจะได้รับเฟรมทั้งหมดของ GIF ทางด้านซ้าย คลิกที่ กรอบ ที่คุณต้องการเป็น PNG และ ลาก ไปยังเดสก์ท็อป

    ลากและวางเฟรมไปที่เดสก์ท็อป  3. คุณจะได้รับเฟรมเป็นไฟล์ TIFF เปิด TIFF นั้นในไฟล์ ดูตัวอย่าง คลิกที่ไฟล์ ไฟล์ เมนูในแถบเมนูและเลือก ส่งออก ตัวเลือก

    การเปิดไฟล์ TIFF ในการแสดงตัวอย่าง

  4. ระบุไฟล์ ชื่อ และเปลี่ยนไฟล์ รูปแบบ จาก TIFF ถึง PNG . คลิกที่ บันทึก เพื่อบันทึกไฟล์เป็น PNG

    ส่งออก TIFF เป็น PNG

แท็ก GIF PNG อ่าน 3 นาที